Valtiontalouden kuukausikatsaus

Valtiontalouden kuukausitiedotteen nimi on muutettu tammikuusta 2022 alkaen Valtiontalouden kuukausikatsaukseksi. Katsauksessa raportoidaan edelleen valtion talousarvion toteutumisesta, valtion tuotoista, kuluista, varoista, veloista ja rahavirroista. Tiedot perustuvat kirjanpitoyksiköiden ja talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen toimittamiin tilitietoihin, joita Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet ylläpitää Kieku-järjestelmässä ja josta tiedot saadaan valtion keskuskirjanpidon käyttöön. Raportoinnissa ei käytetä kansantalouden tilinpidon käsitteitä, joita Tilastokeskus käyttää raportoinnissaan.

Katsausta uudistetaan vaiheittain

Uudistuksessa laajennetaan tietokokonaisuutta sekä toteutetaan helppokäyttöisempää ja saavutettavampaa palvelua. Valtiontalouden kuukausikatsauksen alasivuilla esitetään omina raporttikokonaisuuksinaan talousarviotalous ja valtiontalous. Sisältömuutoksia on tehty valtiontalouden rahavirta- ja tasapainolaskelmiin, jotka esitetään tarkemman eliminointimenettelyn mukaisesti.  Valtiontalous-osiossa julkaistaan rahavirtalaskelman pohjalta tuotettavat aikasarjat ja tiedot Tilastokeskuksen aikasarjatietokanta Astikaa varten. Lisäksi Valtiontalouden kuukausikatsauksen analyysi -osiossa julkaistaan muutamia kertoja vuodessa tietoa valtiontalouden merkittävimmistä tapahtumista.

Lisätiedot:
Valtiontalouden kuukausikatsauksesta saa lisätietoa Keskuskirjanpidosta puhelimitse 0295 50 2000 tai sähköpostitse osoitteesta kkp (at) valtiokonttori.fi

Valtiontalouden kuukausikatsauksen Power BI -raportit ja kuviot löytyvät tämän osion muilla alasivuilla, jotka näkyvät sekä valikossa että sivulistana tämän sivun alareunassa.