Virka- ja työehtosopimusasiakirjat

VES-/TES-asiakirjat ovat hallinnonalan tai virasto- ja laitoskohtaisia tarkentavia virka- ja työehtosopimuksia ja päätöksiä sekä niiden liitteitä. Hallinnonalojen neuvotteluviranomaiset (ministeriöt ja virastot) julkaisevat VES-/TES -asiakirjat omalla kotisivustollaan.

Työnantajan henkilöstötietojärjestelmä Tahti on siirtynyt 1.10.2018 Palkeisiin, joka ohjeistaa virka- ja työehtosopimuksiin tehtävistä merkinnöistä sekä sopimusten toimittamisesta Palkeisiin.

Palkeiden ohje VES-TES-asiakirjojen tunnistetietojen merkitsemiseen ja asiakirjojen julkaisemiseen.

Linkit hallinnonalojen neuvotteluviranomaisten VES-TES -asiakirjasivuille on koottu alla olevaan raporttiin.

Mikäli asiakirjasivun linkki puuttuu, voi asiakirjoja tiedustella ko. neuvotteluviranomaiselta. Valtiokonttori ei vastaa asiakirjasivujen tietojen oikeellisuudesta eikä tietojen käytön aiheuttamista välittömistä ja välillisistä vahingoista.
Asiakirjaa ei saa julkaista ilman neuvotteluviranomaisen lupaa.

Valtiovarainministeriö ylläpitää kotisivuillaan keskustason voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset, ministeriön ohjeet, määräykset ja suositukset sekä muut henkilöstöhallinnon keskeiset asiakirjat.

Keskustason virka- ja työehtosopimukset Valtiovarainministeriön sivuilla


Kaikista Henkilöstötiedot-osion tiedoista, lukuun ottamatta valtion henkilöstökertomusta, vastaa Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet.

Yhteystiedot:
Raportointi/Tahti-palvelu
tahti(at)palkeet.fi