Kuntien ja kuntayhtymien ICT-menot

Kuntien ja kuntayhtymien ICT-menoista on koostettu erillinen raportti, jotta eri tiliryhmiin sijoittuvien ICT-menojen muodostamaa kokonaisuutta on helpompi tarkastella. Raportti perustuu ICT-menojen seurannassa käytettävien tilien kertymiin.

Raportilla voi tarkastella kuntien ICT-menoja kuntakohtaisesti, maakunnittain, kuntakokoluokan mukaisesti ja asukaslukuun suhteutettuna. Sekä kuntien että kuntayhtymien ICT-menoja voi lisäksi tarkastella palveluluokittain.  Raportilla esitetään tiedot vuodesta 2021 lähtien.

Kuvauksen raportin tietosisällöstä ja toiminnallisuuksista löydät raporttinäkymän alta. Raportin sisällä voi navigoida ylälaidassa olevien välilehtien avulla ja raporttisivujen sisältöä rajata Suodattimet ja valinnat -laatikossa sijaitsevilla osittajilla.

Tutustu myös: Valtion ICT-menot

Avaa koko sivun raporttinäkymä

  • Raportin tiedot perustuvat kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöstiedot palveluluokkakohtaisesti (KKTPP) -raportointikokonaisuuden aineistoihin, joista raportille on rajattu vain ICT-menoja sisältävät tilit.
  • Raportilla ICT-menojen piiriin on määritelty seuraavat tilit:
    • Tuloslaskelman tilit (toimintakulut): ICT-palvelut (4342)
    • Tasetilit (investoinnit): Tietokoneohjelmistot (1005), Tietokonelaitteet (1165)
  • Tietokonelaitteiden kirjanpidon käsittely voi vaihdella. Jos ne on pienhankintana kirjattu vuosikuluksi tuloslaskelmaan, on ne merkitty tilille 4580 Kalusto. Ko. tiliä ei ole otettu tähän raportointikokonaisuuteen mukaan, koska siihen sisältyy kaikki muukin pienkalusto ja välineistö, esimerkiksi puhelimet, antennit, murto- ja palohälytysjärjestelmät, televisiot, video- ja digitaalikamerat, pöydät, tuolit, akut, porat, sahat yms. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut lausunnon 124/2021, jonka mukaan kunta voi kirjata pienhankinnat myös pysyviin vastaaviin ja suunnitelman mukaan poistoina kuluiksi. Koko vuosiluokalle kerralla vuosittain hankittavat tietokoneet ja taulutietokoneet voi olla oikean ja riittävän kuvan kannalta perusteltua aktivoida taseeseen ja kirjata poistoina kuluksi. Tällöin tietokonelaitteet on kirjattu tasetilille 1165 Tietokonelaitteet.
  • Lisätietoja raportoinnin yksityiskohdasta löytyy Kuntien ja kuntayhtymien automatisoidun talousraportoinnin käsikirjasta (AURA)

Raportti jakaantuu useampaan välilehteen. Yhteenveto -välilehdellä esitetään kokonaiskuva ICT-menoista organisaatioittain yhteensä, jaoteltuna tiliryhmiin, sekä ICT-palvelujen osalta suhteutettuna toimintakuluihin yhteensä. Tietoja voi suodattaa organisaatiotyypin, organisaation nimen, tilin nimen ja vuoden mukaan. Mukana ovat sekä kuntien että kuntayhtymien tiedot.

Kunnat -välilehdellä on esitetty kuntien ICT-menoja siten, että tietoja voi halutessaan rajata ja suodattaa kunnan, kuntakokoluokan ja maakunnan mukaan. Kuntayhtymät -välilehdellä voi kuntayhtymiä koskevia tietoja tarkastella vastaavasti, mutta rajauksia voi tehdä ainoastaan kuntayhtymän nimen perusteella.

Sekä kuntien että kuntayhtymien tietoja palveluluokittain voi tarkastella Kunnat, palvelut -ja Kuntayhtymät, palvelut -välilehdillä. Suodatinten avulla tarkastelun voi rajata haluamiinsa palveluihin sekä organisaatioihin ja tileihin.

Hajontakaavio -välilehdellä on visualisoitu kuntien ICT-palvelukulujen kokonaismäärää ja suhdetta toimintamenoihin kuntakokoluokittain. Y-akselilla on esitetty ICT-palvelumenojen osuus toimintamenoista. X-akselilla on asukasmäärä. Pallon koko kuvaa ICT-palvelumenojen suuruutta euroina.

Raportin kahdella viimeisellä välilehdellä tiedot on koottu taulukkomuotoon. Taulukko, kunnat -välilehden raporteilla on kuntien osalta esitetty tiedot ICT-menoista (ICT-palvelut ja investoinnit sekä kaikki yhteensä) suhteutettuna kuntien asukasmäärään. Taulukko, kuntayhtymät -välilehdellä on taulukkomuodossa esitetty tiedot kuntayhtymien ICT-menoista tileittäin sekä suhdelukuna ICT-palvelumenojen suhde toimintakuluihin yhteensä.

Raporttien tiedot saa vietyä exceliin viemällä kursorin taulukon ylle ja valitsemalla oikeaan yläkulmaan ilmestyvän kolmea pistettä esittävän painikkeen. Painikkeesta aukeaa valikko joka tarjoaa vaihtoehdon ’Vie tiedot’, josta voit ladata taulukon aineiston Excel-muodossa.