Ohjeet

Tutkihallintoa.fi-palvelussa julkaistut raportit on toteutettu Power BI -työkalulla. Kaikki tiedot ovat avoimia kaikille, eikä erillisiä käyttöoikeusrajauksia ole. Tietosisältöjä ei pysty muuttamaan palvelussa.

Power BI -raporttien perustoiminnallisuudet

Kaikki tutkihallintoa.fi:n  Power BI -raportit on upotettu sivustoon. Upotusten lisäksi jokaisen raportin alapuolelle on linkki, josta kyseisen raportin saa avattua koko ruudun näkymään.

Kaikilla raporteilla on perustoiminnallisuuksia, jotka ovat käytettävissä alla olevan ohjeistuksen mukaisesti.

Valikot

Valikoihin pääsee hiirellä tai sarkainnäppäimellä ja valitsemalla Ctrl+oikea nuoli. Valinnan voi tehdä hiirellä tai liikkumalla nuolinäppäimillä ylös tai alas + Enter. Joissain vertailuraporttien valikoissa voi valita valikosta useamman kohteen.

Raporttien välilehdet

Joissain raporteissa on useampi välilehti, joissa tarkastellaan samoja tietoja eri näkökulmista tai tarkemmalla tasolla. Välilehdet näkyvät raportin oikeassa yläreunassa ja aukeavat hiiren painikkeella tai valitsemalla kohdan sarkaimella + Enter.

Raportin valintojen poistaminen

Raportille tehdyt valinnat voi poistaa oletusasetuksiin näppäimestä Poista valinnat.

Yksittäisen visualisoinnin tarkastelu

Halutessaan tarkastella yksittäistä graafia tarkemmin, voi sen suurentaa viemällä hiiren kuvion päälle, jolloin kuvion oikeaan reunaan ilmestyy  neliö-kuvake, jota painamalla kuva suurenee.

Tietojen vienti omalle koneelle

Kun vie hiiren tai siirtyy sarkaimella jonkin graafin tai taulukon kohdalle, ilmestyy oikeaan yläreunaan kolmepisteinen kuvake. Siitä painamalla saa valikon, josta ylimpänä vie tiedot. Tämän jälkeen ohjelma saattaa vielä kysyä viedäänkö yhteenvedetyt tiedot vai pohjana olevat tiedot. Käyttäjä voi myös valita viedäänkö tiedot Excel- vai csv-tiedostoon.

Huomaathan, että erillisen linkin takaa avautuvalta koko ruudun näkymältä raportin tietoja ei saa vietyä exceliin. Tämä on Power BI:n ominaisuus.

HUOM!

Lisää näppäinkomentoja saa näkyville menemällä raportille hiirellä tai sarkaimella ja painamalla vaihto+? Näppäinohjeista pääse pois painamalla Esc.