Tutustu analyysitoimeksiantoihin

Valtiokonttori tuottaa valtioneuvostolle analysointi- ja raportointipalveluita toimeksiantojen perusteella. Tällä sivulla voit tarkastella aiemmin toteutettuja toimeksiantoja.

Toimeksiannot on jaoteltu ministeriökohtaisesti, ja analyysiportaalin ensimmäinen versio sisältää toimeksiantojen kaikille julkiset case-kuvaukset.

HUOM! Toimeksiantojen hakuominaisuutta kehitetään parhaillaan. Myös tietoa aiemmin toteutetuista toimeksiannoista lisätään portaaliin vaiheittain. Uudistettu sivu julkaistaan näillä näkymin vuoden 2023 alussa.

Ota yhteyttä analysointipalveluihin