Astika-raportointi

Valtiokonttori tuottaa kuukausittain Tilastokeskuksen ylläpitämää aikasarjatietokanta Astikaa varten alla olevat raportit. Tiedot pohjautuvat valtiotalouden rahavirtalaskelman tietoihin ja raportoidaan samassa prosessissa ja samalla aikataululla kuin valtiontalouden kuukausikatsaus. Raportit ovat suomeksi. Lisätietoja löytyy Tilastokeskuksen verkkosivuilta suomeksi ja englanniksi.

Raporttien esittämistapaa on muutettu ja esitetään vuoden 2020 muuttuneen eliminointimenettelyn mukaisesti.