Väestö

Alla olevalla raportilla voit tarkastella väestöön liittyviä mittareita alueittain. Raportti koostuu neljästä välilehdestä, jotka ovat valittavissa raportin yläreunasta. Voit tutkia mittareiden arvoja usealla eri aluetasolla ja alueita voi verrata toisiinsa kartan ja viivakuvion avulla. Karttanäkymässä punainen väri kertoo negatiivisesta arvosta ja sininen positiivisesta. Ja mitä tummempi väri sitä suurempi ilmiön voimakkuus.

Oletuksena raportilla näkyy koko maan tilanne. Valintoja voit tehdä raportin vasemman reunan rajaukset-osiossa tai valitsemalla kartasta haluamasi kunnan.  Huomaa, että ”Haluan tarkastella alueita…” – valinta määrittää tarkasteltavan tason.

Väestöraportti perustuu Tilastokeskuksen tuottamiin tietoihin.