Väestökyselyjen dashboard

Diaarinumero
Valmistumisvuosi
2023
Hallinnonala
Sisäministeriö

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi?

Analysointipalvelut auttoi sisäministeriötä turvallisuuden tunteen kehittymistä kuvaavan seurantakyselyn tulosten analysoinnissa (katso sisäministeriön oma raportti). Analyysin tavoitteena oli tilastollisemman näkökulman tuominen sekä tuloksia kuvaavan Power BI-työkalun rakentaminen. Power BI-raportin avulla kyselyn tulokset saatiin valmiiksi pureskeltuna ministeriön työntekijöiden käytettäväksi matalalla kynnyksellä. Viime kädessä tavoitteena oli parantaa sisäministeriössä tiedon saatavuutta ja siten tietoperusteista päätöksentekoa.

Mitä tehtiin?

Rakennettiin yllä kuvattu Power BI-pohjainen analysointityökalu. Keskeisessä roolissa useiden tarkastelutasojen sekä taustamuuttujien huomiointi. Raportti koostui seuraavista osioista: Vastaajatiedot, yleisanalyysi, korrelaatiotarkastelu, aluenäkökulma sekä aikasarja.

Tarkasteltavat tunnusluvut:

  • 1-2 vastanneiden osuus
  • 3 vastanneiden osuus
  • 4 vastanneiden osuus
  • Vastausten keskiarvo
  • Hajontaluvut

Mitä seuraavaksi?

Seuraavaksi selvitetään mahdollisia jatkokehitystoimenpiteitä. Näitä ovat tietojen päivittämisen automatisointi sekä mahdolliset kehittyneemmät tilastolliset analyysit.