Valtion tuotto- ja kululaskelma

Liikekirjanpidon tulo- ja menokäsite vastaa yleistä liikekirjanpitoa. Otto- ja antolainoja käsitellään siten rahoitustapahtumina. Tulot ja menot jaksotetaan tuotto- ja kululaskelman ja taseen laatimista varten tuotoiksi ja kuluiksi. Varainhoitovuonna käyttämättä jäänyt siirtomääräraha, jota voidaan käyttää seuraavana varainhoitovuotena, ei vaikuta tuotto- ja kululaskelmaan eikä taseeseen. 

Raportti koostuu kymmenestä taulukosta, joissa tuotot ja kulut on esitetty tiliryhmittäin. Kolme ensimmäistä taulukkoa sisältävät toiminnan tuotot ja kulut sekä näiden erotuksen muodostaman jäämän I. Seuraavissa  kolmessa esitetään rahoitustuotot ja -kulut, satunnaiset tuotot ja kulut sekä näiden erotus, joka lisättynä jäämään I muodostaa jäämän II. Näitä seuraavissa taulukoissa ovat siirtotalouden tuotot ja kulut sekä näiden erotus, joka lisättynä jäämään II muodostaa jäämän III. Sitä seuraavassa taulukossa esitetään tuotot veroista ja pakollisista maksuista, jotka lisätään jäämään III. Tuloksena saadaan tilikauden tuotto-/kulujäämä.

Raportin luvut esitetään miljoonan euron tarkkuudella.

Sarakkeissa esitetään raportoidun kuukauden kertymä vuoden alusta verrattuna edellisen vuoden kertymään vuoden alusta. Seuraavissa sarakkeissa on näiden vuosien välinen muutos euroina ja prosentteina.

Vuoden aikana raportille tullaan lisäämään porautumisominaisuus, joka mahdollistaa tarkastelun valtion kirjanpidon  tilipäätöskaavojen mukaisella tasolla.