Valtion tuotto- ja kululaskelma

Valtion tuotto- ja kululaskelmalla esitetään tuotot ja kulut liikekirjanpidon perusteella. Jäämä I on toiminnan tuottojen ja kulujen erotus. Jäämä II saadaan, kun jäämään I lisätään rahoitustuotot ja -kulut sekä satunnaiset tuotot ja kulut. Jäämä III on jäämä II lisättynä siirtotalouden tuotoilla ja kuluilla. Tilikauden tuotto- tai kulujäämä saadaan, kun jäämään III lisätään tuotot veroista ja muista pakollisista maksuista.

Raportilla on kaksi välilehteä. Välilehteä voi vaihtaa raportin oikeasta yläkulmasta. Raportin luvut esitetään miljoonan euron tarkkuudella.

Ensimmäisellä välilehdellä esitetään ensimmäisessä sarakkeessa kertymä valitun vuoden alusta valitun kuukauden loppuun. Toisessa sarakkeessa on edellisen vuoden tiedot valitun kuukauden loppuun. Seuraavissa sarakkeissa on edellisten sarakkeiden muutos euroina ja prosentteina. Raportin vasemmasta yläkulmasta voi valita vuoden ja kuukauden, johon asti tiedot näytetään. Raportilla voi porautua tilitasolle.

Toisella välilehdellä voi tarkastella kertymiä vuosittain halutulta aikaväliltä. Näytettävät vuodet ja kuukaudet voi valita raportin vasemmasta yläkulmasta. Raportilla on mahdollista porautua riveillä tilitasolle ja sarakkeissa kuukausitasolle.