Hankintastrategian seuranta

Miten hankinnoissa huomioidaan pienet yritykset? Entä onko julkisissa hankinnoissa huomioitu energiatehokkuus tai työllistyminen? Voit tarkastella tietoja koko maan osalta ja yksittäisen organisaation näkökulmasta. Sivulla tarkastellaan myös puhtaiden ajoneuvojen hankintoja.

Hankintailmoitukset.fi -palvelussa (Hilma) on vuoden 2022 alusta lähtien tullut ilmoittaa, onko hankinnassa huomioitu innovaatiot, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys sekä pienten ja keskisuurten yritysten osallistumismahdollisuudet. Raporttiin poimitaan tiedot Hilma-palvelussa julkaistuista kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävistä hankintailmoituksista. Myös suorahankintailmoitukset ovat mukana poiminnassa.

Raportti on dynaaminen ja kuluvan vuoden osalta tiedot päivittyvät raportille normaalisti kahden viikon välein. Raportin kehittäminen on työn alla.

 

Puhtaat ajoneuvot

Raportissa tarkastellaan puhtaiden ajoneuvojen hankintoja. Poiminta on tehty EU-kynnysarvon ylittäviltä jälki-ilmoituksilta, joissa syksystä 2021 lähtien on tullut ilmoittaa hankittujen ja liikennepalveluissa käytettävien puhtaiden ja energiatehokkaiden ajoneuvojen lukumäärät. Raportilla eivät näy puitejärjestelyjen sisäiset hankinnat, sillä näistä hankinnoista ei tehdä jälki-ilmoituksia. Raportilla seurataan kaikkia hankintayksikköjä ja maantieteellisiä alueita koskevien ylätason tavoitteiden täyttymistä.

Raportti on dynaaminen ja kuluvan vuoden osalta tiedot päivittyvät raportille normaalisti kahden viikon välein. Tällä hetkellä raportille ei kuitenkaan tule uusia tietoja Hilman eForms-uudistuksen vuoksi. Raportin kehittäminen on työn alla.