Hankintastrategian seuranta

Miten hankinnoissa huomioidaan pienet yritykset? Entä onko julkisissa hankinnoissa huomioitu energiatehokkuus tai työllistyminen? Voit tarkastella tietoja koko maan osalta ja yksittäisen organisaation näkökulmasta.

Hankintailmoitukset.fi -palvelussa (Hilma) on vuoden 2022 alusta lähtien tullut ilmoittaa, onko hankinnassa huomioitu innovaatiot, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys sekä pienten ja keskisuurten yritysten osallistumismahdollisuudet. Raporttiin poimitaan tiedot Hilma-palvelussa julkaistuista kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävistä hankintailmoituksista. Myös suorahankintailmoitukset ovat mukana poiminnassa.

Edellisten lisäksi raportissa tarkastellaan puhtaiden ajoneuvojen hankintoja. Poiminta on tehty EU-kynnysarvon ylittävistä hankintailmoituksista, joissa syksystä 2021 lähtien on tullut ilmoittaa hankittujen ja liikennepalveluissa käytettävien puhtaiden ja energiatehokkaiden ajoneuvojen lukumäärät.

Raportti on dynaaminen ja kuluvan vuoden osalta tiedot päivittyvät raportille kahden viikon välein.

Avaa raportti koko ruudun näkymään