Valtionavustukset – Tutkiavustuksia.fi

Tervetuloa Tutkiavustuksia.fi-palvelun ensimmäiseen versioon. Palvelussa voit tutkia haettuja ja myönnettyjä valtionavustuksia. Tässä ensimmäisessä versiossa voit tarkastella valtionavustuspalveluiden pilotointiin osallistuneiden viranomaisten eli Palosuojelurahaston, opetus- ja kulttuuriministeriön ja ulkoministeriön tiettyjen valtionavustushakujen tietoja. Haut on julkaistu Haeavustuksia.fi-palvelussa.

Jatkossa dataa valtionavustuksista on tulossa lisää, sillä kaikkia valtionapuviranomaisia koskee 1.10.2023 alkaen tietojen toimittamisvelvoite. Se tarkoittaa, että he toimittavat Valtiokonttorin järjestelmään vähimmäistiedot valtionavustushauistaan sekä niihin liittyvistä hakemuksista ja -päätöksistä.

Taustalla valtionavustustoiminnan kehittämishanke

Valtionavustuspalveluja kehitetään valtiovarainministeriön Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeessa. Valtiokonttorin tehtävänä hankkeessa on verkkopalveluiden kehittäminen, ylläpito sekä niiden käyttöönotossa ja käytössä tukeminen. Valtionavustuspalveluiden kokonaisuuteen kolme verkkopalvelua: Haeavustuksia.fi, Hallinnoiavustuksia.fi ja Tutkiavustuksia.fi.

Valtionavustukset ovat valtion varoista myönnettävää harkinnanvaraista julkista rahoitusta, jolla tuetaan yhteiskunnallisesti tarpeelliseksi katsottavaa toimintaa tai hanketta. Reilu 90 valtionapuviranomaista myöntää avustuksia  vuosittain yhteensä noin 4 miljardia euroa.

Avaa raportti koko ruudun näkymään