Valtionavustukset – Tutkiavustuksia.fi

Tervetuloa Tutkiavustuksia.fi-palvelun ensimmäiseen versioon, jossa voi tutkia haettuja ja myönnettyjä valtionavustuksia. Avustukset ovat valtion varoista myönnettävää harkinnanvaraista julkista rahoitusta, jolla tuetaan yhteiskunnallisesti tarpeelliseksi katsottavaa toimintaa tai hanketta. Reilu 90 valtionapuviranomaista myöntää avustuksia  vuosittain yhteensä noin 4 miljardia euroa.

Tässä ensimmäisessä versiossa voit tarkastella tiettyjen valtionapuviranomaisten tiettyjen hakujen tietoja. Niiden hakuilmoitukset on julkaistu Haeavustuksia.fi-palvelussa.

Jatkossa dataa valtionavustuksista on tulossa lisää, sillä kaikkia valtionapuviranomaisia koskee 1.10.2023 alkaen tietojen toimittamisvelvoite. Se tarkoittaa, että he toimittavat Valtiokonttorin järjestelmään vähimmäistiedot valtionavustushauistaan sekä niihin liittyvistä hakemuksista ja -päätöksistä.

Taustalla valtionavustustoiminnan kehittämishanke

Valtionavustuspalveluja kehitetään valtiovarainministeriön Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeessa. Valtiokonttorin tehtävänä hankkeessa on verkkopalveluiden kehittäminen, ylläpito sekä niiden käyttöönotossa ja käytössä tukeminen. Valtionavustuspalveluiden kokonaisuuteen kolme verkkopalvelua: Haeavustuksia.fi, Hallinnoiavustuksia.fi ja Tutkiavustuksia.fi.

Avaa raportti koko ruudun näkymään