Valtionavustukset – Tutkiavustuksia.fi

Tervetuloa Tutkiavustuksia.fi-palvelun ensimmäiseen versioon. Palvelussa julkaistaan tietoja haetuista ja myönnetyistä valtionavustuksista. Valtionapuviranomaisia  on 1.10.2023 alkaen koskenut tietojen toimittamisvelvoite. Se tarkoittaa, että he toimittavat Valtiokonttorin järjestelmään vähimmäistiedot valtionavustushauistaan sekä niihin liittyvistä hakemuksista ja -päätöksistä.

Valtionavustukset ovat valtion varoista myönnettävää harkinnanvaraista julkista rahoitusta, jolla tuetaan yhteiskunnallisesti tarpeelliseksi katsottavaa toimintaa tai hanketta. Reilu 90 valtionapuviranomaista myöntää avustuksia  vuosittain yhteensä noin 4 miljardia euroa.