Henkilöstötiedot

Valtion henkilöstötiedot perustuvat Työnantajan henkilöstötietojärjestelmä Tahtin tietoihin. Kyseessä on työnantajan tilastorekisteri, jossa noudatetaan tilastoeettisiä periaatteita eikä yksilötasoisia tietoja raportoida. Tästä syystä raportilla ei näy lukuarvoa, jos se on < 3. Luvut päivittyvät kuukausittain.

HUOM! Palkeet uudistavat Tahti-raportointijärjestelmää kevään 2021 aikana. Sen takia vuoden 2021 henkilöstötietojen toimittamisessa on kevään aikana merkittävää viivettä.

Alla olevalta raportilta voi tarkastella valtion talousarviotalouden piirissä olevan henkilöstön määrää, henkilötyövuosia, henkilöstön ikä- ja sukupuolijakaumaa sekä henkilöstön määräaikaisuus- ja vakituisuus sekä koko- ja osa-aikaisuustietoja koko valtion osalta tai valita haluamansa hallinnonalan, kirjanpitoyksikön, tulosohjatun viraston tai työantajaviraston, jonka tietoja haluaa tarkastella.

avaa koko sivun raporttinäkymä

Alla olevalla raportilla voit tarkastella valtion henkilötyövuosikertymää sekä henkilölukumääriä vuosi- ja kuukausitasolla haluamallasi organisaatiotasolla; hallinnonaloittain, kirjanpitoyksiköittäin, tulosohjattujen virastojen tai työnantajavirastojen tasolla. Henkilötyövuosi- ja henkilölukumäärätietoa ei katsota henkilötiedoksi tai välilliseksi henkilötiedoksi, joten alla olevasta taulukosta ei ole häivytetty mitään lukuarvoja.

AVAA KOKO SIVUN RAPORTTINÄKYMÄ

Lisää tietoa valtion henkilöstöstä löytyy alla olevien linkkien takaa.


Kaikista Henkilöstötiedot-osion tiedoista, lukuun ottamatta valtion henkilöstökertomusta, vastaa Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet.

Yhteystiedot:
Raportointi/Tahti-palvelu
tahti(at)palkeet.fi