Henkilöstötiedot

Valtion henkilöstötiedot perustuvat Työnantajan henkilöstötietojärjestelmä Tahtin tietoihin. Kyseessä on työnantajan tilastorekisteri, jossa noudatetaan tilastoeettisiä periaatteita eikä yksilötasoisia tietoja raportoida. Tästä syystä raportilla ei näy lukuarvoa, jos se on < 3. Luvut päivittyvät kuukausittain.

Alla olevalta raportilta voi tarkastella valtion talousarviotalouden piirissä olevan henkilöstön määrää, henkilötyövuosia, henkilöstön ikä- ja sukupuolijakaumaa sekä henkilöstön palvelusuhteen lajin, määräaikaisuus- ja vakituisuus sekä koko- ja osa-aikaisuustietoja koko valtion osalta tai valita haluamansa hallinnonalan, kirjanpitoyksikön, tulosohjatun viraston tai työantajaviraston, jonka tietoja haluaa tarkastella.

 

 

Alla olevalla raportilla voit tarkastella valtion henkilötyövuosikertymää sekä henkilölukumääriä vuosi- ja kuukausitasolla haluamallasi organisaatiotasolla; hallinnonaloittain, kirjanpitoyksiköittäin, tulosohjattujen virastojen tai työnantajavirastojen tasolla. Henkilötyövuosi- ja henkilölukumäärätietoa ei katsota henkilötiedoksi tai välilliseksi henkilötiedoksi, joten alla olevasta taulukosta ei ole häivytetty mitään lukuarvoja.

 

Lisää tietoa valtion henkilöstöstä löytyy alla olevien linkkien takaa.


Kaikista Henkilöstötiedot-osion tiedoista, lukuun ottamatta valtion henkilöstökertomusta, vastaa Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet.

Yhteystiedot:
Raportointi/Tahti-palvelu
tahti(at)palkeet.fi