Toimitilat

Valtion kiinteistötiedot perustuvat Senaatti-kiinteistöjen Hallinnon tilahallinnan (HTH) -tietopalvelun tietoihin. HTH on valtioyhteisön yhteinen toimitilajohtamisen apuväline. Se tarjoaa ajantasaisen tietopohjan toimitiloja koskevaan päätöksentekoon, ohjaukseen ja suunnitteluun.

Alla olevalla raportilla voit tarkastella valtion tilankäyttöä ja sen kustannuksia kokonaisuutena, hallinnonaloittain tai kirjanpitoyksiköittäin. Voit tarkastella tilankäyttöä myös käyttötarkoituksittain. Raportilla on kolme välilehteä, joiden välillä pääsen liikkumaan oikean yläkulman painikkeista. Ensimmäinen välilehti on yhteenveto kokonaisuudesta, toisella välilehdellä on tarkempaa tilakustannustietoa ja kolmannella välilehdellä on tilankäyttöön ja vuokrasopimuksiin liittyvää yhteenvetotietoa.

Raportilla on tietoja vuodesta 2017 alkaen. Uusia tuloksia julkaistaan keväisin.


Kaikista Toimitilat-osion tiedoista vastaa Senaatti-kiinteistöt.

Yhteystiedot:

hth(at)senaatti.fi
Senaatin kotisivuille >


Lisää tietoa valtion toimitiloista ja tilanhallinnasta löytyy alla olevan linkin takaa.