Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman elementit, vastuut ja kokonaisbudjetti

Tervetuloa tutustumaan Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman (RRP) toimeenpanon tavoitteisiin, vastuisiin ja kokonaisbudjettiin.

Tiedot on esitelty seuraavilla välilehdillä:

  • Perustiedot kuvaa suunnitelman keskeiset elementit, joita ovat pilarit, komponentit, toimenpiteet ja toimenpiteiden tavoitteet.
  • Vastuut avaa tukiviranomaisten tai ministeriöiden vastuulla olevat toimenpiteet ja niiden tavoitteet sekä yhteiset indikaattorit, joiden avulla tavoitteiden saavuttamista mitataan.
  • Kokonaisbudjetti kuvaa suunnitelman koko budjetin vuosille 2021-2026 sekä sen jakautumisen tukimuodoittain ja hallinnonaloittain.

Voit suodattaa taulukoita ja visualisointeja valintapainikkeita ja alasvetovalikkoja hyödyntämällä. Voit itse koota dynaamisen taulukon valitsemalla mukaan haluamasi tietokentät. Tilastojen tarkemmat tiedot löytyvät kuvioiden oikeassa yläreunassa olevan Enemmän vaihtoehtoja -näppäimen takaa (…). Tiedot voi myös sieltä siirtää Exceliin tai tallentaa csv-muotoon (huomaathan, että ikkuna tietojen viemiseksi aukeaa raportin keskivaiheille). Jos tilastoupotus ei näy selaimellasi, katso Pikaohje Power BI -evästeistä (pdf).

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma (Recovery and Resilience Plan eli RRP) on kansallinen suunnitelma EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen (Recovery and Resilience Facility eli RRF) rahoituksen hyödyntämiseksi. Suunnitelman toimeenpanon hallinnointi ja valvonta on Valtiokonttorin tehtävä. Raportoimme suunnitelman tavoitteiden ja periaatteiden toteutumista valtiovarainministeriölle. Lisäksi tarjoamme rahoitusta myöntäville viranomaisille palvelukokonaisuuden.