Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman elementit, vastuut ja kokonaisbudjetti

Tervetuloa tutustumaan Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman (RRP) toimeenpanon tavoitteisiin, vastuisiin ja kokonaisbudjettiin.

Näet tiedot välilehdiltä, jotka ovat

  • Yleisnäkymä: kuvaa visuaalisessa muodossa suunnitelman keskeiset elementit, joita ovat toimenpiteet, toimenpiteiden tavoitteet ja pilarit, sekä näiden väliset suhteet.
  • Taulukot: kuvaavat tarkemmin tukiviranomaisten tai ministeriöiden vastuulla olevia toimenpiteitä ja niiden tavoitteita.
  • Kokonaisbudjetti: kuvaa suunnitelman koko budjetin vuosille 2021-2026 sekä budjetin jakautumisen tukimuodoittain ja hallinnonaloittain.

Voit suodattaa taulukoita valintapainikkeita ja valikkoja hyödyntämällä. Taulukot ja visualisoinnit saa laajennettua koko raporttiupotuksen kokoiseksi kuvioiden oikeassa yläreunassa olevan Tarkastelutila-toiminnallisuuden kautta. Oikeasta yläkulmasta löytyvän Enemmän vaihtoehtoja -näppäimen (…) kautta voi myös viedä tiedot Exceliin tai tallentaa csv-muotoon (huomaathan, että ikkuna tietojen viemiseksi aukeaa raportin keskivaiheille). Jos tilastoupotus ei näy selaimellasi, katso Pikaohje Power BI -evästeistä (pdf).

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma (Recovery and Resilience Plan eli RRP) on kansallinen suunnitelma siitä, miten EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen (Recovery and Resilience Facility eli RRF) rahoitus hyödynnetään. Suunnitelman toimeenpanon hallinnointi ja valvonta on Valtiokonttorin tehtävä. Raportoimme suunnitelman tavoitteiden ja periaatteiden toteutumista valtiovarainministeriölle. Lisäksi tarjoamme rahoitusta myöntäville viranomaisille palvelukokonaisuuden.