Sosiaali- ja terveyspalvelut

Kuntien lakisääteisenä tehtävänä on järjestää asukkailleen perustuslain 19 §:n mukaiset riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Valtio osallistuu näiden palvelujen rahoittamiseen peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän kautta.

Suurimman osan lakisääteisistä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista kunnat tuottavat itsenäisesti omana toimintanaan. Kunnat voivat järjestää palveluja myös yhteistyössä muiden kuntien kanssa tai ostamalla palvelut toiselta kunnalta, kansalaisjärjestöltä tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta. Kunnat voivat järjestää palvelujaan myös palvelusetelin avulla. Kuntien järjestämisvastuulle kuuluvat julkisen terveydenhuollon palvelut voidaan jakaa perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon. Terveydenhuoltolailla (1326/2010) on luotu velvoitteita kunnille ja sairaanhoitopiireille terveyspalvelujen järjestämisessä.

Alla olevassa raportissa voit valita palvelukokonaisuuden, jota haluat tarkastella sekä sivun oikeasta yläreunasta sen, haluatko tarkastella palvelusta kaikkia ulottuvuuksia vai jotain tiettyä ulottuvuutta.​