Tietoja esiopetuksen, perusopetuksen, perusopetuslain mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja lukiokoulutuksen taloudesta ja toiminnasta

Kunnat ja kuntayhtymät raportoivat Valtiokonttorille tietoja esiopetuksen, perusopetuksen, perusopetuslain mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja lukiokoulutuksen taloudesta ja toiminnasta tilikautta seuraavana keväänä huhti-toukokuussa.

Raportointikokonaisuus jakautuu neljään osakokonaisuuteen.

  • Tietoja esiopetuksen ja perusopetuksen taloudesta ja toiminnasta
  • Tietoja perusopetuslain mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan taloudesta ja toiminnasta
  • Tietoja lukiokoulutuksen  taloudesta ja toiminnasta
  • Esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen pienet hankkeet

Osakokonaisuuksista on tarjolla taulukkonäkymä ja karttanäkymä. Taulukko esittää luvut kunnittain ja Manner-Suomen tasolla. Voit myös valita, että luvut esitetään maakunnittain.