Kuntien väestörakenne

Kuntien väestörakenteesta kertova raportti on jaettu neljälle välilehdelle, jotka ovat valittavissa yläpalkin oikeasta reunasta Väestö, Väestö ikäryhmittäin, Huoltosuhde ja Muuttoliike. Kahdella ensimmäisellä välilehdellä voit tarkastella väestön ikäjakaumaa ja väestönmuutosta. Huoltosuhde-välilehdellä voit tarkastella kuntien väestöllistä huoltosuhdetta ja sen kehitystä yli ajan. Muuttoliike-välilehdellä voit tarkastella kuntien väestönmuutosta ja sen kehitystä yli ajan.

Raportilla voit valita tietojen tarkasteluvuoden sekä haluamasi kunnan tai kunnat maakunnan, kuntakokoluokan tai väestönmuutosluokituksen mukaan. Suodatuksessa voit käyttää useampaa valintakriteeriä samanaikaisesti. Lisäksi ensimmäisellä välilehdellä voit määritellä ikäluokka-valikosta väestön ikähaarukan, jota haluat tarkastella. Raportin alaosassa voit  tarkastella väestönmuutosta valitsemaltasi ajanjaksolta.

Väestö ikäryhmittäin-välilehdellä voit vuosi-, kunta-, maakunta-, kokoluokka- ja väestönmuutosluokkavalintojen lisäksi määritellä ikäryhmän tai ikäryhmät sekä ajanjakson, jota haluat tarkastella. Samasta valikosta voi valita aina useamman pitämällä samanaikaisesti pohjassa Ctrl-näppäintä.

Huom! Raportilta on oletusarvoisesti jätetty Ahvenanmaa valitsematta. Valikosta sen saa valittua mukaan.