Opetustoimi

Opetustoimen raportille on kerätty varhaiskasvatukseen, esi- ja perusopetukseen sekä toisen asteen koulutukseen liittyviä kustannus- ja osallistumistietoja. Lisäksi raportille on kerätty tietoja syrjäytymisestä, jatkokoulutukseen hakeutumisesta ja THL:n kouluterveyskyselystä.

Ensimmäisellä välilehdellä kuvataan Tilastokeskuksen käyttötalous tehtävittäin -tilaston opetustoimen nettokäyttökustannuksia (käyttökustannukset – käyttötuotot), sekä Opetushallituksen rahoitusjärjestelmän raportteja toisen asteen koulutuksesta. Nettokäyttökustannukset on suhteutettu tehtävästä riippuen kunnan koko väestöön tai vaihtoehtoisesti eri ikäryhmiin. Esiopetuksen osalta kustannukset on suhteutettu kunnan 6-vuotiaiden määrään ja perusopetuksen osalta 7–15-vuotiaiden määrään. Varhaiskasvatuksen kustannuksiin liittyvissä visualisoinneissa kustannukset on suhteutettu varhaiskasvatuksen eri hoitomuotoihin osallistuneiden lasten määrään. Toisen asteen koulutuksen näkymissä tarkasteltavan mittarin voi valita suodattimen valikosta itse. Toisen asteen koulutuksen näkymät on jaettu koulutuksen järjestäjän mukaan kuntiin ja kuntayhtymiin&yksityisiin, joita voi vaihtaa sivun ylälaidassa olevilla painikkeilla.

Palveluiden käyttö -välilehdellä kuvataan varhaiskasvatukseen osallistumista eri palvelumuodoittain, esiopetukseen osallistumista, perusopetuksen vuosiluokkien ja oppilaitosten kokoja ja erityisen tuen tarvetta sekä opiskelijamääriä ja ainevalintoja lukiossa ja opiskelijamääriä ammatillisessa koulutuksessa.

Kolmannelle välilehdelle on koottu tunnuslukuja ja näkymiä, jotka liittyvät syrjäytymisriskiin, erityiseen tukeen ja THL:n kouluterveyskyselyyn. Sivun keskellä olevaan vertailuanalyysiin voi valita muuttujat kuvan yllä olevista suodattimista x-akselille, y-akselille ja pallon kokoa skaalaamaan.

Sivun alalaidassa on visualisoinnit opiskelijoita/opettaja-suhteesta toisella asteella maakunnittain.