Opetustoimi

Opetustoimen raportille on kerätty varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen liittyviä kustannus- ja osallistumistietoja.

Ensimmäisellä välilehdellä kuvataan opetustoimen nettokäyttökustannuksia (käyttökustannukset – käyttötuotot). Nettokäyttökustannukset on suhteutettu tehtävästä riippuen kunnan koko väestöön tai vaihtoehtoisesti eri ikäryhmiin. Esiopetuksen osalta kustannukset on suhteutettu kunnan 6-vuotiaiden määrään ja perusopetuksen osalta 7–15-vuotiaiden määrään. Varhaiskasvatuksen kustannuksiin liittyvissä visualisoinneissa kustannukset on suhteutettu varhaiskasvatuksen eri hoitomuotoihin osallistuneiden lasten määrään.

Palveluiden käyttö -välilehdellä kuvataan varhaiskasvatukseen osallistumista eri palvelumuodoittain, esiopetukseen osallistumista sekä perusopetuksen vuosiluokkien ja oppilaitosten kokoja.