Osaaminen ja uudistuminen

Alla olevalla raportilla voit tarkastella alueiden uudistumiseen ja osaamiseen liittyviä mittareita. Raportilla on viisi välilehteä, jotka ovat valittavissa raportin yläreunasta. Mittareiden arvoja voi tutkia usealla eri aluetasolla ja alueita voi verrata toisiinsa. Karttanäkymässä tummempi väri symboloi suurempaa ilmiön voimakkuutta.

Oletuksena raportilla näkyy koko maan tilanne. Aluerajauksia voi tehdä raportin vasemman reunan rajausvalikoista. Huomaa, että ”Haluan tarkastella alueita…” – valinta määrittää tarkasteltavan tason.

Osaamisen ja uudistumisen raportti perustuu Tilastokeskuksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (Sotkanet) tuottamiin tietoihin.