Terveys ja hyvinvointi

Alla olevalla terveyden ja hyvinvoinnin raportilla on kolme välilehteä, jotka ovat valittavissa raportin yläreunasta. Mittareiden arvoja voi tutkia usealla eri aluetasolla ja alueita voi verrata toisiinsa kartan ja viivakuvion avulla. Karttanäkymässä tummempi väri symboloi suurempaa ilmiön voimakkuutta.

Voit tehdä aluerajauksia raportin vasemman reunan rajausvalikoista. Valintoja voit tehdä myös suoraan sekä karttanäkymästä että viivakuviosta. Oletuksena raportilla näkyy koko maan tilanne. Huomaa, että ”Haluan tarkastella alueita…” – valinta määrittää tarkasteltavan tason.

Terveyden ja hyvinvoinnin raportit perustuvat Tilastokeskuksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (Sotkanet) tuottamiin tietoihin.