Kuntien ja kuntayhtymien talous

Jokainen Suomessa asuva asuu jossain kunnassa ja käyttää kuntien järjestämiä palveluita. Kuntatalouden tila vaikuttaa merkittävästi, millaisia palveluita kunta tarjoaa. Tällä sivustolla voit tutkia yhden kunnan taloutta tai vertailla kuntia keskenään useasta kuntatalouden näkökulmasta.

  • Mitä taloustietoja kunnat raportoivat?

    Kunnat ja kuntayhtymät raportoivat taloustietonsa Valtiokonttorin kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalveluun. Tietopalveluun raportoidaan eri raportointikokonaisuuksissa tilinpäätöstietoa, toteumatietoa sekä arvio- ja ennustetietoa. Kaikkiaan kuntien ja kuntayhtymien raportoitavia kokonaisuuksia on 12. Toteumatietoa kerätään neljä kertaa vuodessa jokaiselta vuosineljännekseltä kumulatiivisesti (KKNR), joten vuoden viimeisin neljännes, joka raportoidaan tilivuotta seuraavana keväänä, on samalla tilinpäätöstietoa.

Tilikauden ylijäämä

Tilikauden ylijäämä/alijäämä kuvaa kauden aikana syntyneiden tulojen ja menojen erotusta. Tiedot päivittyvät vuosineljänneksittäin.

Tilinpäätös

Tilinpäätöstietoa raportoidaan tietopalveluun useasta eri näkökulmasta. Tilinpäätöstietoa tarkentavat mm.

  • palveluluokkakohtaiset tilinpäätöstiedot (KKTPP). Palveluluokkia ovat mm. perusopetus, varhaiskasvatus ja kirjastopalvelut
  • tiedot esiopetuksen, perusopetuksen, perusopetuslain mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja lukiokoulutuksen taloudesta ja toiminnasta (TOTT)

TOTT-raportointikokonaisuudessa raportoidaan tietoja esiopetuksesta, perusopetuksesta, aamu- ja iltapäivätoiminnasta sekä lukiokoulutuksesta valtionosuuksien laskemista ja koulutuksen taloustilastoja varten. Kuviossa esitetään perusopetuksen toimintakulut kunnittain.

 


Kuntakonserni ja lainakanta

Peruskunnan lisäksi tilinpäätöstietoa kerätään myös kuntakonserneista (KKOTR), jotka koostuvat peruskunnan ja sen määräysvallassa olevien yhteisöjen muodostamasta kokonaisuudesta. Konsernitilinpäätöksessä esitetään tulos ja taloudellinen asema koko kuntakonsernista. Konsernitilinpäätöksessä huomioidaan esimerkiksi siis sekä kunnan että sen omistamien yhtiöiden ottamat velat.

Kuntayhtymä ja talousarviot

Kuntayhtymät raportoivat samat tiedot kuin kunnatkin. Heti vuoden alussa sekä kunnat että kuntayhtymät raportoivat talousarviot (KTAS) alkavalle vuodelle sekä kahta seuraavaa vuotta koskevat taloussuunnitelmatiedot. Talousarvio- ja suunnitelmatiedot sisältävät tuloslaskelman ja investointierittelyiden pääerät sekä eräitä muita eriä kuten henkilötyövuodet.