Kunnan ja kuntayhtymän kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuva taloudellinen toiminta

Kunnat ja kuntayhtymät raportoivat kilpailulain 30 d § nojalla kirjanpidollisesti eriytettyjen kilpailutilanteessa markkinoilla toimivien yksikköjensä taloudellisen toiminnan Valtiokonttorille tilikautta seuraavassa huhti-toukokuussa.