Kuntakonsernit

Kunnan toiminta käsittää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan. Kunta tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin. Kuntakonserniin kuuluu yhteisö, jossa kunnalla on määräysvalta.

Kunnan taloudesta yhä suurempi osa on siirtynyt kunnan oman organisaation ulkopuolelle kunnan tytäryhteisöihin tai kuntayhtymiin. Kunta toimii usein itse näiden muiden yhteisöjen rahoittajana joko ostamalla yhteisöiltä palveluja tai tekemällä yhteisöihin pääomasijoituksia. Kunnat ohjaavat tehtävien toteuttamista konsernirakenteen omistajaohjauksen kautta. Kunnan taloutta ja toimintaa on perusteltua tarkastella konsernitasolla.

Alla olevalle raportille on koottu tiedot kuntatasolla kuntakonserniin kuuluvista kunnan liikelaitoksista, taseyksiköistä ja tytäryhteisöistä.