Elinympäristö

Alla olevalla raportilla voit tarkastella elinympäristöön liittyviä mittareita. Raportilla on kaksi eri välilehteä, jotka ovat valittavissa raportin yläreunasta. Mittareiden arvoja voi tutkia usealla eri aluetasolla ja alueita voi verrata toisiinsa kartan ja viivakuvion avulla. Karttanäkymässä tummempi väri symboloi suurempaa ilmiön voimakkuutta. 

Aluerajauksia voi tehdä raportin vasemman reunan rajausvalikoista. Oletuksena raportilla näkyy koko maan tilanne. Huomaa, että ”Haluan tarkastella alueita…” – valinta määrittää tarkasteltavan tason.

Elinympäristön raportti perustuu Tilastokeskuksen ja Traficomin tuottamiin tietoihin.