Kuntien taloudellinen tila

Raportista voit tarkastella valitsemiesi kuntien ja kuntaryhmien taloudellista tilaa. Tarkastelua voit tehdä yksittäin valitsemalla valikosta haluamasi yksittäisen kunnan tai voit valita useamman kunnan esimerkiksi maakunnan, kuntakokoluokan tai väestönmuutosluokituksen mukaan ryhmiteltynä. Vuosivalikosta voit valita, minkä vuoden tilinpäätöstietoja haluat tarkastella.

Raportin alaosassa voit tarkastella valitsemiesi kuntien yksittäisten indikaattoreiden arvoja. Indikaattorivalikossa on valittavissa kaikki tilinpäätöstietoihin sisältyvät tunnusluvut.

Huom! Raportilta on oletusarvoisesti suodatettu pois Ahvenanmaa sekä Helsinki. Halutessaan ne saa valikoista lisättyä mukaan.