Kuntien taloudellinen tila

Raportista voit tarkastella valitsemiesi kuntien, kuntakonsernien ja kuntaryhmien taloudellista tilaa. Tarkastelua voit tehdä yksittäin valitsemalla valikosta haluamasi yksittäisen kunnan tai voit valita useamman kunnan esimerkiksi maakunnan, kuntakokoluokan tai väestönmuutosluokituksen mukaan ryhmiteltynä. Vuosivalikosta voit valita, minkä vuoden tilinpäätöstietoja haluat tarkastella.  Voit myös valita tarkasteletko lukuja konsernin vai pelkän kunnan tasolla.

Raportin alaosassa voit tarkastella valitsemiesi kuntien yksittäisten indikaattoreiden arvoja. Indikaattorivalikossa on valittavissa kaikki tilinpäätöstietoihin sisältyvät tunnusluvut. Raportin alin kuva vertailee kunnan ja sen konsernin eroja valikoiduissa tunnusluvuissa.

Huom! Raportilta on oletusarvoisesti suodatettu pois Ahvenanmaa sekä Helsinki. Halutessaan ne saa valikoista lisättyä mukaan.