Kuntien tilanneseuranta

Kuntien tilanneseuranta -osioon on koostettu raportteja käyttäen useita avoimia tietolähteitä. Kuntien väestötiedot, tilinpäätöstiedot sekä kunta- ja maakuntajako on kerätty Tilastokeskuksesta. Kuntien koko- ja väestönmuutosluokituksissa on käytetty valtiovarainministeriön jaottelua. Väestönmuutokset on laskettu viimeisen viiden vuoden keskimääräisen vuosittaisen väestönmuutoksen perusteella. Kuntien verotiedot on saatu Verohallinnolta. Tietojen oikeellisuudesta vastaavat kyseiset viranomaiset. Raporttien sisältö on määritelty yhdessä valtiovarainministeriön kanssa, ja niiden teknisestä toteutuksesta ja ylläpidosta vastaa Valtiokonttori. Kaikilla raporteilla käytetään uusimman aluejaon mukaista kuntajakoa.

Oheisista kartoista voit tarkastella kuntien väestönmuutosta valitsemallasi ajanjaksolla ja kuntien tilinpäätöstietoihin perustuvien tunnuslukujen suhdetta asukasta kohden valitsemaltasi vuodelta. Västönmuutoskartalla väestöään menettävät kunnat näkyvät punaisella ja väestöään kasvattavat kunnat sinisellä. Molemmissa kartoissa värin tummuusaste kertoo tunnusluvun arvosta suhteessa muihin kuntiin; mitä suurempi itseisarvo sitä tummempi väri.

Alta löytyvien linkkien takaa löydät paljon lisää tietoa kuntien taloudesta ja väestöstä.

Huom! Kaikilta ao. alasivujen raporteilta on oletusarvoisesti jätetty Ahvenanmaa valitsematta. Valikosta sen saa valittua mukaan.