Kuntien tilanneseuranta

Kuntien tilanneseuranta -osioon on koostettu raportteja käyttäen useita avoimia tietolähteitä. Kuntien väestötiedot, tilinpäätöstiedot sekä kunta- ja maakuntajako on kerätty Tilastokeskuksesta. Kuntien koko- ja väestönmuutosluokituksissa on käytetty valtiovarainministeriön jaottelua. Väestönmuutokset on laskettu viimeisen viiden vuoden keskimääräisen vuosittaisen väestönmuutoksen perusteella. Kuntien verotiedot on saatu Verohallinnolta. Tietojen oikeellisuudesta vastaavat kyseiset viranomaiset. Raporttien sisältö on määritelty yhdessä valtiovarainministeriön kanssa, ja niiden teknisestä toteutuksesta ja ylläpidosta vastaa Valtiokonttori.  Kaikilla raporteilla käytetään uusimman aluejaon mukaista kuntajakoa.

Oheisista kartoista voit tarkastella kuntien väestönmuutosta valitsemallasi ajanjaksolla ja kuntien tilinpäätöstietoihin perustuvien tunnuslukujen suhdetta asukasta kohden valitsemaltasi vuodelta. Västönmuutoskartalla väestöään menettävät kunnat näkyvät punaisella ja väestöään kasvattavat kunnat sinisellä. Molemmissa kartoissa värin tummuusaste kertoo tunnusluvun arvosta suhteessa muihin kuntiin; mitä suurempi itseisarvo sitä tummempi väri.

Alla olevien harmaiden, hiirellä avautuvien palkkien sisältä löydät paljon lisää tietoa kuntien taloudesta ja väestöstä.

Huom! Kaikilta ao. raporteilta on oletusarvoisesti jätetty Ahvenanmaa valitsematta. Valikosta sen saa valittua mukaan.

 • Kuntien taloudellinen tila

  Raportista voit tarkastella valitsemiesi kuntien ja kuntaryhmien taloudellista tilaa. Tarkastelua voit tehdä yksittäin valitsemalla valikosta haluamasi yksittäisen kunnan tai voit valita useamman kunnan esimerkiksi maakunnan, kuntakokoluokan tai väestönmuutosluokituksen mukaan ryhmiteltynä. Vuosivalikosta voit valita, minkä vuoden tilinpäätöstietoja haluat tarkastella.

  Raportin alaosassa voit tarkastella valitsemiesi kuntien yksittäisten indikaattoreiden arvoja. Indikaattorivalikossa on valittavissa kaikki tilinpäätöstietoihin sisältyvät tunnusluvut.

  Huom! Raportilta on oletusarvoisesti suodatettu pois Ahvenanmaa sekä Helsinki. Halutessaan ne saa valikoista lisättyä mukaan.

 • Kuntien käyttötalous tehtävittäin

  Raportille on koottu kuntien käyttötalouden menot tehtävittäin. Raportilla voit tarkastella käyttötalouden menoja yksittäisen kunnan osalta tai voit valikoita käyttämällä rajata raportille haluamasi kunnat maakunnan, kokoluokan tai väestönmuutosluokkien mukaisesti. Voit tehdä samanaikaisesti useita valintoja, jolloin raportti päivittyy kaikkien valittujen ehtojen mukaisesti.

  HUOM! Raportin valinnoissa on olennaista huomata tehtävän ja ikäluokkavalikon välinen loogisuus. Jos esimerkiksi haluat tarkastella esiopetuksen kustannuksia per esiopetusikäinen, tulee samalla valita ikäluokkavalikosta esiopetusikäiset. Toimintakulut yhteensä tehtävittäin € per asukas -graafi käyttää laskennassaan aina valitun ikäluokan asukasmäärää.

 • Kuntien väestörakenne

  Kuntien väestörakenteesta kertova raportti on jaettu neljälle välilehdelle, jotka ovat valittavissa yläpalkin oikeasta reunasta Väestö, Väestö ikäryhmittäin, Huoltosuhde ja Muuttoliike. Kahdella ensimmäisellä välilehdellä voit tarkastella väestön ikäjakaumaa ja väestönmuutosta. Huoltosuhde-välilehdellä voit tarkastella kuntien väestöllistä huoltosuhdetta ja sen kehitystä yli ajan. Muuttoliike-välilehdellä voit tarkastella kuntien väestönmuutosta ja sen kehitystä yli ajan.

  Raportilla voit valita tietojen tarkasteluvuoden sekä haluamasi kunnan tai kunnat maakunnan, kuntakokoluokan tai väestönmuutosluokituksen mukaan. Suodatuksessa voit käyttää useampaa valintakriteeriä samanaikaisesti. Lisäksi ensimmäisellä välilehdellä voit määritellä ikäluokka-valikosta väestön ikähaarukan, jota haluat tarkastella. Raportin alaosassa voit  tarkastella väestönmuutosta valitsemaltasi ajanjaksolta.

  Väestö ikäryhmittäin-välilehdellä voit vuosi-, kunta-, maakunta-, kokoluokka- ja väestönmuutosluokkavalintojen lisäksi määritellä ikäryhmän tai ikäryhmät sekä ajanjakson, jota haluat tarkastella. Samasta valikosta voi valita aina useamman pitämällä samanaikaisesti pohjassa Ctrl-näppäintä.

 • Aluetalous

  Raportin yläosaan on koottu yritysten toimipaikkojen määrä tuhatta asukasta kohden sekä kunnissa toimivien yritysten yhteenlasketut liikevaihdot asukasta kohden vuosittain. Raportilla on myös tarkempaa tietoa kuntien taloudellisesta huoltosuhteesta.

  Raportin alaosassa on kuukausittaiset tiedot kuntien työttömyysasteista ja avoimista työpaikoista valitulla ajanjaksolla sekä vuositason tiedot työllisyysasteesta .

  Voit tarkastella tietoja valitsemasi vuoden osalta sekä valita tarkasteltavan kunnan tai kunnat maakunnan, kuntakokoluokan tai väestönmuutosluokituksen perusteella.

 • Kriisikunnat ja kriisikuntakriteerit

  Raportille on koottu kriisikuntakriteerit sekä niiden täyttyminen kunnittain sekä kriisikuntien sijoittuminen Suomen kartalle. Taulukossa voit järjestää kunnat kriteerien täyttymisen mukaan järjestykseen minkä vain kriteerin perusteella painamalla kyseisen kriteerin otsikkoa. Voit myös valita haluamasi kunnan kuntavalikosta tai useamman kunnan pitämällä samanaikaisesti Ctrl-näppäintä pohjassa. Karttanäkymällä voit myös tarkastella, mitkä kriisikuntakriteerit täyttyvät missäkin kunnassa liikuttamalla hiirtä kartan päällä.