Kunnan ja kuntayhtymän kalenterivuotta koskevat tilinpäätöstietoja täydentävät muut taloustiedot

Kunnat ja kuntayhtymät raportoivat Valtiokonttorille täydentäviä muita kuin tuloslaskelmassa, taseessa tai investointierittelyissä taloustietoja tilikautta seuraavana keväänä huhti-toukokuussa

Täydentävät taloustiedot (KKOTR) jakautuvat 14 osakokonaisuuteen. Raportilla luvut esitetään yhdeksästä osakokonaisuudesta.

  • OPH:n ja THL:n erillistarpeet kunnilta ja kuntayhtymiltä
  • VM:n erillistietotarpeet
  • PPP-hankkeiden yhteisarvo
  • Takaukset
  • Energiatehokkuusshankkeet – muut tiedot
  • Muut tiedot (mm. leasingvastuut ja johdannaissopimukset)
  • Koronvaihtosopimukset
  • Korjausrakentaminen
  • Muut erittelyt investoinneista, Rakentamiskustannukset

Osakokonaisuuksista on tarjolla taulukkonäkymä ja karttanäkymä. Taulukko esittää luvut kunnittain ja Manner-Suomen tasolla. Voit myös valita, että luvut esitetään maakunnittain.