Kunnan ja kuntayhtymän kalenterivuotta koskevat tilinpäätöstietoja täydentävät muut taloustiedot

Kunnat ja kuntayhtymät raportoivat Valtiokonttorille täydentäviä muita kuin tuloslaskelmassa, taseessa tai investointierittelyissä taloustietoja tilikautta seuraavana keväänä huhti-toukokuussa

Täydentävät taloustiedot (KKYTT) jakautuvat 14 osakokonaisuuteen. Raportilla luvut esitetään yhdeksästä osakokonaisuudesta.

  • OPH:n ja THL:n erillistarpeet kunnilta ja kuntayhtymiltä
  • VM:n erillistietotarpeet
  • PPP-hankkeiden yhteisarvo
  • Takaukset
  • Energiatehokkuusshankkeet – muut tiedot
  • Muut tiedot (mm. leasingvastuut ja johdannaissopimukset)
  • Koronvaihtosopimukset
  • Korjausrakentaminen
  • Muut erittelyt investoinneista, Rakentamiskustannukset

Osakokonaisuuksista on tarjolla taulukkonäkymä ja karttanäkymä. Taulukko esittää luvut kunnittain ja Manner-Suomen tasolla. Voit myös valita, että luvut esitetään maakunnittain.

Manner-Suomi kunnat yhteensä -sarakkeeseen lasketaan vain siihen mennessä kauden tiedot raportoineet kunnat

Puuttuvat aineistot -välilehdeltä voit tarkistaa ne raportoijat, jotka eivät ole toimittaneet aineistoa valitulle kaudelle.

HUOM! Raportin taulukossa näkyy korkeintaan sata saraketta rinnakkain. Tämä on raporttitekninen rajoite. Rajoitetta ei ole, jos tiedot siirtää raportilta esimerkiksi Exceliin.