Kunnan ja kuntayhtymien tilinpäätöstiedot palveluluokkakohtaisesti

Kunnat ja kuntayhtymät raportoivat tuloslaskelmansa ja investointinsa jaoteltuna palveluluokittain (KKTPP) Valtiokonttorille tilikautta seuraavan vuoden huhti-toukokuussa. Raportointikokonaisuus kuuluu henkilötietoriskin omaaviin aineistoihin ja siksi tiedot julkaistaan osin karkeammalla tasolla kuin ne on raportoitu. Uusimman taksonomian mukaiset raportoidut tasot löytyvät täältä.

Osakokonaisuuksista on tarjolla taulukkonäkymä ja karttanäkymä. Taulukko esittää luvut kunnittain ja Manner-Suomen tasolla. Voit myös valita, että luvut esitetään maakunnittain.

Kun palveluluokkakohtaisia tietoja vertaillaan kuntien välillä, on muistettava, että erot palveluiden järjestämistavassa ja kirjauskäytännöissä voivat heikentää tietojen vertailukelpoisuutta

 

  • 2021 tiedoissa huomioitavaa

    Palveluluokkakohtaisten tilinpäätöstietojen 2021 raportoinnissa oli epäselvyyksiä erittelemättömien palveluluokkien raportoinnissa. Osalla raportoijista erittelemättömien palveluluokkien summat on raportoitu vain alasektoreille (kunnat, kuntayhtymät). Tämän vuoksi olemme korjanneet erittelemättömien palveluluokkien ulkoiset yhteensä -sektoria alasektorien luvuilla niiden raportoijien osalta, joilta summa ulkoiset-sektorilta puuttuu.

    Ulkoiset-sektorille tehdyt korjaukset löytyvät kunnittain ja palveluluokittain tästä excelistä