Liikelaitoksen ja vesihuollon taseyksikön tilinpäätösarvio

Kuntien ja kuntayhtymien liikelaitokset ja vesihuollon taseyksiköt  tilinpäätösarvionsa Valtiokonttorille tilikautta seuraavassa tammikuussa.

Liikelaitosten ja vesihuollon taseyksiköiden tilinpäätösarvio (KLTPA) jakautuu kolmeen osakokonaisuuteen

  • tuloslaskelma
  • rahoituslaskelma
  • tase

Puuttuvat aineistot -välilehdeltä voit tarkistaa ne raportoijat, jotka eivät ole toimittaneet aineistoa valitulle kaudelle.

HUOM! Raportin taulukossa näkyy korkeintaan sata saraketta rinnakkain. Tämä on raporttitekninen rajoite. Rajoitetta ei ole, jos tiedot siirtää raportilta esimerkiksi Exceliin.