Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätösarvio

Kunnat ja kuntayhtymät raportoivat tilinpäätösarvionsa Valtiokonttorille tilikautta seuraavassa tammikuussa.

Tilinpäätösarvio (KKTPA) jakautuu kolmeen osakokonaisuuteen

  • tuloslaskelma
  • tase
  • investointierittelyt

Osakokonaisuuksista on tarjolla taulukkonäkymä ja karttanäkymä. Taulukko esittää luvut kunnittain ja Manner-Suomen tasolla. Voit myös valita, että luvut esitetään maakunnittain.

Mikäli tutkit aiempien vuosien aineistoja ja näkymät muuttuvat tyhjiksi, tulee vaihtaa suodattimesta taksonomian tekninen versio.

Puuttuvat aineistot -välilehdeltä voit tarkastaa ne raportoijat, jotka eivät aineistoa valitulle kaudelle ole raportoineet.