Liikelaitoksen ja vesihuollon taseyksikön toteumaraportointi

Kuntien ja kuntayhtymien liikelaitokset ja vesihuollon taseyksiköt raportoivat taloudelliset toteumansa Valtiokonttorille neljä kertaa vuodessa (huhti-, elo- ja lokakuu sekä seuraavan vuoden maalis-huhtikuu). Viimeinen neljännes on myös tilinpäätöskausi.

Liikelaitosten ja vesihuollon taseyksiköiden neljännesvuosiraportointi (KLTR) jakautuu kolmeen osakokonaisuuteen

  • tuloslaskelma
  • rahoituslaskelma
  • tase