Valtion vastuullisuusraportointi

Tässä osiossa voit tutustua valtionhallinnon organisaatioiden vastuullisuusraportteihin. Valtionhallinnossa on käytössä yhteinen ja yhtenäinen vastuullisuusraportoinnin viitekehys, joka on kuvattu Valtiokonttorin ohjeessa. Viitekehyksen mukaisia raportteja on julkaistu vuodesta 2021 alkaen. Tälle sivulle on koottu ministeriöiden, virastojen ja laitosten vastuullisuusraportteja vuodelta 2022.

Lisätietoja vastuullisuusraporteista voi kysyä raportin laatineelta organisaatiolta. Jos kysymyksesi taas liittyy valtionhallinnon vastuullisuusraportoinnin ohjeeseen tai raportointikäytäntöihin, voit olla yhteydessä Valtiokonttoriin lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen vastuullisuusraportointi(at)valtiokonttori.fi.

Yhteenvetoraportti 26.9.2023:
Yhteistyötä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi (pdf)

TIIVISTELMÄ YHTEENVETORAPORTISTA 2022

Eduskunta

Valtioneuvoston kanslia

Ulkoministeriön hallinnonala

Oikeusministeriön hallinnonala

Sisäministeriön hallinnonala

Puolustusministeriön hallinnonala

Valtiovarainministeriön hallinnonala

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Ympäristöministeriön hallinnonala

Muu julkishallinto