Kunnan ja kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma

Kunnat ja kuntayhtymät raportoivat Valtiokonttorille kuluvan vuoden talousarvion ja kahta seuraavaa vuotta koskevat taloussuunnitelmat (KTAS) tilikauden alussa tammikuussa.

Raportointikokonaisuudesta on tarjolla taulukkonäkymä ja karttanäkymä. Taulukko esittää luvut kunnittain ja Manner-Suomen tasolla. Voit myös valita, että luvut esitetään maakunnittain.

Puuttuvat aineistot -välilehdeltä voit tarkistaa ne raportoijat, jotka eivät ole toimittaneet aineistoa valitulle kaudelle.

HUOM! Raportin taulukossa näkyy korkeintaan sata saraketta rinnakkain. Tämä on raporttitekninen rajoite. Rajoitetta ei ole, jos tiedot siirtää raportilta esimerkiksi Exceliin.

ESIMERKKI RAPORTOINTIKAUDEN VUOSISTA:
Raportointikausi 2024
Laadintakauden talousarvio 202x-1 = 2023
Talousarvio 202x =  2024
Taloussuunnitelma 202x+1 = 2025
Taloussuunnitelma 202x+2 = 2026