Hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän talousarvio ja -suunnitelma

Hyvinvointialueet ja hyvinvointiyhtymät raportoivat talousarvionsa ja taloussuunnitelmansa Valtiokonttorille vuodenvaihteessa.

Talousarvio jakautuu kahteen raportointikokonaisuuteen:

  • talousarvio- ja suunnitelma (HTAS)
  • talousarvion luvut toimialoittain (HTAT): sosiaali- ja terveydenhuolto ja pelastustoimi

Raportointikokonaisuuksista on tarjolla taulukkonäkymä ja karttanäkymä. Taulukko esittää luvut hyvinvointialueittain ja Manner-Suomen tasolla.

Puuttuvat aineistot -välilehdeltä voit tarkistaa ne raportoijat, jotka eivät ole toimittaneet aineistoa valitulle kaudelle.

HUOM! Raportin taulukossa näkyy korkeintaan sata saraketta rinnakkain. Tämä on raporttitekninen rajoite. Rajoitetta ei ole, jos tiedot siirtää raportilta esimerkiksi Exceliin.

ESIMERKKI RAPORTOINTIKAUDEN VUOSISTA:
Raportointikausi 2024
Laadintakauden talousarvio 202x-1 = 2023
Talousarvio 202x =  2024
Taloussuunnitelma 202x+1 = 2025
Taloussuunnitelma 202x+2 = 2026