Hyvinvointialueiden tilinpäätöstietoja täydentävät taloustiedot

Hyvinvointialueet ja -yhtymät raportoivat Valtiokonttorille täydentäviä muita kuin tuloslaskelmassa, taseessa tai investointierittelyissä olevia taloustietoja tilikautta seuraavana keväänä huhti-toukokuussa

Täydentävät taloustiedot (HHYTT) jakautuvat 14 osakokonaisuuteen. Raportilla luvut esitetään yhdeksästä osakokonaisuudesta.

  • THL:n erillistietotarpeet hyvinvointialueilta ja hyvinvointiyhtymiltä
  • VM:n erillistietotarpeet
  • PPP-hankkeiden yhteisarvo
  • Takaukset
  • Energiatehokkuushankkeet – muut tiedot
  • Muut tiedot (mm. leasingvastuut ja johdannaissopimukset)
  • Koronvaihtosopimukset
  • Korjausrakentaminen
  • Muut erittelyt investoinneista, Rakentamiskustannukset

Hyvinvointialueiden osalta osakokonaisuuksista on tarjolla taulukkonäkymä ja karttanäkymä. Taulukko esittää luvut kunnittain ja Manner-Suomen tasolla. Hyvinvointiyhtymistä tarjolla on taulukkonäkymät.

Manner-Suomi hyvinvointialueet yhteensä -sarakkeeseen lasketaan vain siihen mennessä kauden tiedot raportoineet alueet.

Puuttuvat aineistot -välilehdeltä voit tarkistaa ne raportoijat, jotka eivät ole toimittaneet aineistoa valitulle kaudelle.

HUOM! Raportin taulukossa näkyy korkeintaan sata saraketta rinnakkain. Tämä on raporttitekninen rajoite. Rajoitetta ei ole, jos tiedot siirtää raportilta esimerkiksi Exceliin.