Hyvinvointialueiden konserniraportointi

Hyvinvointialueet ja hyvinvointiyhtymät raportoivat konsernitilinpäätöksensä Valtiokonttorille tilikauden päättymisen jälkeen maalis-huhtikuussa.

Konsernin tilinpäätösraportointi (HKOTR) jakautuu kolmeen osakokonaisuuteen

  • tuloslaskelma
  • rahoituslaskelma
  • tase

Osakokonaisuuksista on tarjolla taulukkonäkymä ja karttanäkymä. Taulukko esittää luvut hyvinvointialueittain ja Manner-Suomen tasolla.

Puuttuvat aineistot -välilehdeltä voit tarkistaa ne raportoijat, jotka eivät ole toimittaneet aineistoa valitulle kaudelle.