Hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuva taloudellinen toiminta

Hyvinointialueet ja hyvinvointiyhtymät raportoivat kilpailulain 30 d § nojalla kirjanpidollisesti eriytettyjen kilpailutilanteessa markkinoilla toimivien yksikköjensä taloudellisen toiminnan Valtiokonttorille tilikautta seuraavassa huhti-toukokuussa.