Ahvenanmaan kuntien ja kuntayhtymien talous

Ahvenanmaan kuntien taloustiedot perustuvat kuntien itsensä Valtiokonttorin kuntatalouden tietopalveluun raportoimiin tietoihin. Tilinpäätöstiedot raportoidaan sekä koko kunnan tasolla (AKKNR) että palveluluokittain jaoteltuna (ATPT). Lisäksi raportoidaan kunnan rahoituslaskelma ja tilinpäätöstietoja täydentävät muut liitetiedot.

Kuntatalouden tietopalveluun raportoidaan myös tiedot Ahvenanmaan kuntien tytäryhteisöistä, osakkuusyhteisöistä, liikelaitoksista ja taseyksiköistä sekä kuntakonsernien taloustiedot.

Raportit löytyvät alla olevien linkkien takaa.