Ahvenanmaan kuntien investointierittelyiden vertailuraportti

Alla olevalla raportilla voit tarkastella Ahvenanmaan kuntien neljännesvuosiraportoinnissa ilmoitettujen ulkoisten investointierittelyiden mukaisia tunnuslukuja valitsemistasi kunnista. Voit valita myös raportointikauden sekä menotyypin, jonka tunnuslukuja haluat tarkastella. Lukuja voi vertailla sekä absoluuttisina lukuina että asukaslukuun suhteutettuina lukuina.