Kuntien tuloslaskelmien vertailuraportti

Alla olevalla raportilla voit tarkastella valitsemiesi Ahvenanmaan kuntien neljännesvuosiraportoinnissa ilmoitettuja tuloslaskelmia. Voit valita raportille sekä raportointikauden, haluamasi kunnat, haluamasi tunnusluvut sekä sen, haluatko tarkastella lukuja kuntien asukaslukuihin suhteutettuina vai absoluuttisina lukuina.

HUOM! Raportin taulukossa näkyy korkeintaan sata saraketta rinnakkain. Tämä on raporttitekninen rajoite. Jos tiedot siirtää raportilta esimerkiksi Exceliin, tätä rajoitetta ei ole, vaan saat halutessasi vaikka kaikki Suomen kunnat vietyä kerralla.