Ahvenanmaan tilinpäätös toiminnoittain

Ahvenanmaan kunnat ja kuntayhtymät raportoivat tilinpäätöstietonsa käyttötaloudesta ja investoinneista palveluluokkakohtaisesti Valtiokonttorille vuodesta 2021. Näistä tiedoista on koottu erilliset raporttinäkymät yksittäisen raportoijan näkökulmasta sekä vertailunäkökulmasta taulukko- ja karttanäkyminä.

Raportointikokonaisuus kuuluu henkilötietoriskin omaaviin aineistoihin ja siksi tiedot julkaistaan osin karkeammalla tasolla kuin ne on raportoitu. Uusimman taksonomian mukaiset raportoidut tasot löytyvät täältä.