Ahvenanmaan kuntien palveluluokkakohtaisten tilinpäätöstietojen vertailuraportti

Ahvenanmaan kunnat raportoivat tilinpäätöstietonsa käyttötaloudesta ja investoinneista palveluluokkakohtaisesti Valtiokonttorille vuodesta 2021. Näistä tiedoista on koottu erilliset raporttinäkymät yksittäisen kunnan näkökulmasta sekä vertailunäkökulmasta taulukko- ja karttanäkyminä.

Raportointikokonaisuus kuuluu henkilötietoriskin omaaviin aineistoihin ja siksi tiedot julkaistaan osin karkeammalla tasolla kuin ne on raportoitu. Uusimman taksonomian mukaiset raportoidut tasot löytyvät täältä.