Kuntien talous

Kuntien taloustiedot perustuvat kuntien itsensä Valtiokonttorin kuntatalouden tietopalveluun toimittamiin tietoihin. Kuntien talousarvio- ja suunnitelmatiedot toimitetaan Valtiokonttorille vuosittain talousarviovuoden alussa. Kunakin vuonna toimitettavaan raportointikokonaisuuteen kuuluu neljän vuoden tiedot; edellinen vuosi, seuraava eli talousarviovuosi ja sitä seuraavan kahden suunnitelmavuoden tiedot.

Kuntien neljännesvuosiraportoinnin keruu on alkanut huhtikuussa 2021. Neljännesvuosiraportoinnin tietoja aletaan julkaista Tutkihallintoa.fi-sivustolla heti kun tietoja on hyväksyttyinä kuntatalouden tietopalvelussa.

Kuntien talous-osiossa on eri raportointikokonaisuuksina toimitetut tiedot omina osioinaan; Kuntien talousarvio- ja suunnitelmatiedot sekä lähiaikoina julkaistava Kuntien neljännesvuosiraportointi.

Tulkinta-apua ja sanastoa löytyy  Kuntatalouden ABC-osiosta

Lisää tietoa kuntien taloudesta löytyy alla olevien linkkien takaa.