Kuntien talous

Kuntien taloustiedot perustuvat kuntien itsensä Valtiokonttorin kuntatalouden tietopalveluun toimittamiin tietoihin. Kuntien talousarvio- ja suunnitelmatiedot toimitetaan Valtiokonttorille vuosittain talousarviovuoden alussa. Kuntien neljännesvuosiraportoinnin keruu on alkanut huhtikuussa 2021. Ensimmäiset tilinpäätöstiedot vuodelta 2021 on raportoitu keväällä 2022.

Kuntien talous-osiossa on eri raportointikokonaisuuksina toimitetut tiedot omina osioinaan. Raportointikokonaisuudet ja niiden aikataulut löytyvät Valtiokonttorin verkkosivuilta kuntatalouden osiosta.

Henkilötietoriskin omaavat aineistot (Tilinpäätös palveluluokkakohtaisesti KKTPP ja Ahvenanmaan tilinpäätöstiedot palveluluokkakohtaisesti ATPT sekä Tietoja esiopetuksen, perusopetuksen, perusopetuslain mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja lukiokoulutuksen taloudesta ja toiminnasta TOTT) julkaistaan osin karkeammalla tasolla kuin ne on raportoitu. Käytännössä tämä tarkoittaa tiettyjen (palvelu)luokkien summausta ennen aineistojen julkaisua jokaisen hyödynnettäväksi.

Käytetyt laskentasäännöt kuvaavat excel-tiedostot vuosittain

2021 2022 2023

Tulkinta-apua ja sanastoa löytyy

Kuntatalouden ABC-osiosta

Lisää tietoa kuntien taloudesta löytyy alla olevien linkkien takaa.