Kuntien talous

Kuntien taloustiedot perustuvat kuntien itsensä Valtiokonttorin kuntatalouden tietopalveluun toimittamiin tietoihin. Kuntien talousarvio- ja suunnitelmatiedot toimitetaan Valtiokonttorille vuosittain. Kunakin vuonna toimitettavaan raportointikokonaisuuteen kuuluu neljän vuoden tiedot; edellinen vuosi, seuraava eli talousarviovuosi ja sitä seuraavan kahden suunnitelmavuoden tiedot.

Tulkinta-apua ja sanastoa löytyy  Kuntatalouden ABC-osiosta

Alla olevasta raportista voi tarkastella yksittäisten kuntien talousarviovuoden tietoja. Alasvetovalikosta voi valita  kunnan ja  raportointikauden, jota raportti  koskee. Raportilla näkyy myös aineiston tila; alustava, hyväksytty tai lopullinen.

Kaikki raportointikaudella toimitetut tiedot ovat taulukossa raportin toisella välilehdellä.

Avaa koko sivun raporttinäkymä

ESIMERKKI RAPORTOINTIKAUDEN VUOSISTA:
Raportointikausi 2020
Laadintakauden talousarvio 202x-1 = 2019
Talousarvio 202x =  2020
Taloussuunnitelma 202x+1 = 2021
Taloussuunnitelma 202x+2 = 2022

Lisää tietoa kuntien taloudesta löytyy alla olevien linkkien takaa.