Kuntien talous

Kuntien taloustiedot perustuvat kuntien itsensä Valtiokonttorin kuntatalouden tietopalveluun toimittamiin tietoihin. Kuntien talousarvio- ja suunnitelmatiedot toimitetaan Valtiokonttorille vuosittain. Kunakin vuonna toimitettavaan raportointikokonaisuuteen kuuluu neljän vuoden tiedot; edellinen vuosi, seuraava eli talousarviovuosi ja sitä seuraavan kahden suunnitelmavuoden tiedot.

Tulkinta-apua ja sanastoa löytyy  Kuntatalouden ABC-osiosta

Alla olevasta raportista voi tarkastella yksittäisten kuntien talousarviovuoden tietoja. Alasvetovalikosta voi valita  kunnan ja  raportointikauden, jota raportti  koskee. Raportilla näkyy myös aineiston tila; alustava, hyväksytty tai lopullinen.
Kaikki raportointikaudella toimitetut tiedot ovat taulukossa raportin toisella välilehdellä.

Avaa koko sivun raporttinäkymä

ESIMERKKI RAPORTOINTIKAUDEN VUOSISTA:
Raportointikausi 2020
Laadintakauden talousarvio 202x-1 = 2019
Talousarvio 202x =  2020
Taloussuunnitelma 202x+1 = 2021
Taloussuunnitelma 202x+2 = 2022


 • Kuntien talousarviovertailu

  Kuntien talousarviovertailu -raportilla voit tarkastella useamman kunnan talousarviovuoden tietoja rinnakkain. Haluamansa kunnat voi valita alasvetovalikosta. Alasvetovalikosta voi valita haluamansa raportointikauden ja toisesta valikosta haluamansa vuoden kyseiseltä raportointikaudelta.

  Avaa koko sivun raporttinäkymä

  Valittujen kuntien luvut voi suhteuttaa kunkin kunnan asukasluvun mukaisiksi raportin oikean yläkulman napista.

   

 • Kuntien talousarviot maakunnittain

   

  Maakunnittaisessa raportissa on oletuksena kaikkien Suomen kuntien talousarviotiedot yhteensä. Raportilla on valittavissa raportointikausi, jota haluaa tarkastella. Maakunta-valikosta voi valita, minkä maakunnan alueella olevien kuntien talousarviotietoja haluaa tarkastella. Raportin toisella välilehdellä saa valitsemansa maakunnan kuntien talousarvio- ja -suunnitelmatiedot taulukoituna joko yhteensä tai kunnittain.

  Raportin kolmannella välilehdellä on tilastotietoa valitun maakunnan kuntien tunnusluvuista visualisoituna; minimiarvo, maksimiarvo, keskiarvo, mediaani, alakvartiili ja yläkvartiili.

 • Kuntien talouden tunnusluvut kartalla asukaslukuun suhteutettuna

  Karttanäkymällä on oikeasta reunasta valittavissa, mitä kunnan tunnuslukua haluaa tarkastella. Valikosta voi valita raportointikauden sekä raportointikauteen kuuluvan vuoden, jota haluaa tarkastella. Kaikki tunnusluvut on suhteutettu kunkin kunnan asukaslukuun, jolloin luvut ovat vertailukelpoisia keskenään. Mitä tummemman värinen kunta on, sitä suurempi on kyseisen tunnusluvun arvo.  Kartalla harmaalla näkyvien kuntien osalta tieto puuttuu.

  Avaa koko sivun raporttinäkymä

   

 • Kuntien tuloveroprosentit kartalla

  Karttanäkymään on väriskaalattu kuntien tuloveroprosentit niin, että mitä suurempi tuloveroprosentti, sitä tummempi on kunnan väri. Karttanäkymän oikeasta reunasta on valittavissa raportointikausi sekä raportointikauteen kuuluva vuosi, jota haluaa tarkastella. Harmaalla näkyvät kunnat eivät ole ilmoittaneet tuloveroprosenttiaan.
  HUOM! Kuntien ei ole pakko ilmoitta tuloveroprosenttiaan raportointikauden talousarviovuodelle 202x, mutta sitä seuraaville vuosille tieto on pakko ilmoittaa. Sen takia kartan väritys on hyvin erilainen saman raportointikauden eri vuosille.

 • Kuntien ja kuntayhtymien talousraportoinnin tilanne

  Alla olevalla raportilla voi tarkastella, mitkä kunnat ja kuntayhtymät ovat toimittaneet tietonsa Valtiokonttorin kuntatalouden tietopalveluun. Raportin alasvetovalikosta voi valita kauden, raportointikokonaisuuden sekä kunnan tai kuntayhtymän, jota haluaa tarkastella. Organisaatiotyyppi-valikosta voi valita, haluaako tarkastella kuntia vai kuntyhtymiä. Toistaiseksi kuntatalouden tietopalveluun on tietoja pitänyt toimittaa vain vuoden 2020 Talousarvio-kokonaisuuden (KTAS) osalta, joten valikoissa ei ole muita vaihtoehtoja saatavilla. Aineiston tila -valikosta voi tarkastella, mitkä kunnat tai kuntayhtymät joko eivät ole lähettäneet tietojaan (ei raportoitu), mitkä  ovat lähettäneet tietonsa, mutta eivät ole vielä hyväksyneet niitä (odottava) ja mitkä ovat myös hyväksyneet lähettämänsä aineiston kuntatietopalvelun hyväksyntäpalvelussa (hyväksytty).

  HUOM! Kuntayhtymien osalta Suomen kartalla ei näy mitään, koska kuntayhtymiä ei voi sijoittaa kartalle. Tietoja on kuitenkin toimitettu, kuten taulukosta ja pylväsdiagrammista voi nähdä.

  Avaa koko sivun raporttinäkymä