1 032

Vuonna 2019 palvelussuhteiden määrä valtion budjettitalouden piirissä kasvoi 1 032 palvelussuhteella vuoteen 2018 verrattuna. Henkilötyövuosissa kasvua oli vastaavalla ajalla 1 017 henkilötyövuotta. Palvelussuhteiden kokonaismäärä vuonna 2019 oli 75 350 ja henkilötyövuosien määrä 73 902.

Noin puolet henkilötyövuosien lisäyksestä kohdistui turvallisuustoimintaan, kuten Poliisihallitukseen, Puolustusvoimiin ja Rajavartiolaitokseen. Lisäksi kasvua oli henkilötyövuosin mitattuna erityisesti työ- ja elinkeinotoimistoissa sekä ministeriötason toiminnassa. Ministeriötason henkilötyövuosien lisäyksistä valtaosa kohdistui EU-puheenjohtajuuskaudesta johtuen Valtioneuvoston kansliaan ja Ulkoministeriön edustustoihin.

Tutustu valtion henkilöstötietoihin kohdassa Valtio/Henkilöstö >