12,7 mrd €

  Regeringen överlämnade 2020 års andra tilläggsbudgetproposition till riksdagen den 9 april. Propositionen ökar statens behov av nettoupplåning med 9,4 miljarder euro, vilket innebär att statens nettoupplåning beräknas uppgå till 12,7 miljarder euro 2020.

  I bedömningen har man inte beaktat den tredje tilläggsbudgetpropositionen som lämnas i maj. Statsskulden beräknas vid utgången av 2020 uppgå till ca 119 miljarder euro, vilket är ca 52 % i förhållande till bruttonationalprodukten.

  Statens upplåning används för att återbetala förfallande lån i statsskulden och täcka eventuella underskott i statsbudgeten. Målet med upplåningen är att fylla statens finansieringsbehov kostnadseffektivt och på ett sätt som möjliggör finansiering i alla förhållanden.

  Läs mer om tilläggsbudgetpropositionen >

  Läs mer om statens upplåning >

  12,7 mrd €

  Hallitus on antanut vuoden 2020 toisen lisätalousarvioesityksen eduskunnalle 9. huhtikuuta. Esitys lisää valtion nettolainanoton tarvetta 9,4 miljardilla eurolla, jolloin valtion nettolainanoton arvioidaan olevan vuonna 2020 noin 12,7 miljardia euroa.

  Arviossa ei ole huomioitu toukokuussa annettavaa kolmatta lisätalousarvioesitystä. Valtionvelan määrän vuoden 2020 lopussa arvioidaan olevan noin 119 miljardia euroa, mikä on noin 52 % suhteessa bruttokansantuotteeseen.

  Valtion lainanoton avulla maksetaan takaisin erääntyvä valtionvelka ja katetaan valtion budjetin mahdollinen alijäämä. Lainanoton tavoitteena on tyydyttää valtion rahoitustarve kustannustehokkaasti ja tavalla, joka mahdollistaa rahoituksen saatavuuden kaikissa olosuhteissa.

  Lue lisää lisätalousarvioesityksestä >

  Lue lisää valtion lainanotosta >