12,7 mrd €

Hallitus on antanut vuoden 2020 toisen lisätalousarvioesityksen eduskunnalle 9. huhtikuuta. Esitys lisää valtion nettolainanoton tarvetta 9,4 miljardilla eurolla, jolloin valtion nettolainanoton arvioidaan olevan vuonna 2020 noin 12,7 miljardia euroa.

Arviossa ei ole huomioitu toukokuussa annettavaa kolmatta lisätalousarvioesitystä. Valtionvelan määrän vuoden 2020 lopussa arvioidaan olevan noin 119 miljardia euroa, mikä on noin 52 % suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Valtion lainanoton avulla maksetaan takaisin erääntyvä valtionvelka ja katetaan valtion budjetin mahdollinen alijäämä. Lainanoton tavoitteena on tyydyttää valtion rahoitustarve kustannustehokkaasti ja tavalla, joka mahdollistaa rahoituksen saatavuuden kaikissa olosuhteissa.

Lue lisää lisätalousarvioesityksestä >

Lue lisää valtion lainanotosta >