17.9 %

    Valtion budjettitalouden virastojen henkilöstöstä 17,9 % työskenteli määräaikaisessa palvelusuhteessa vuonna 2022. Määräaikaisessa palvelusuhteessa työskenteleviä oli 14 295 vuonna 2022. Vuosi 2022 oli seitsemäs perättäinen vuosi, kun määräaikaisten palvelussuhteiden osuus kasvoi. Yhteensä määräaikaisten palvelusuhteiden osuus on kasvanut 7,4 prosenttiyksikköä vuodesta 2012.

    Palvelussuhteen määräaikaisuudelle pitää olla peruste, kuten työn luonne tai virkavapaan sijaisuus.
    Määräaikaisen työvoiman avulla virastot kykenevät paremmin vastaamaan väliaikaisiin työmäärän
    ja työvoimatarpeen muutoksiin.

    Lue lisää: Valtion henkilöstökertomus 2022 on julkaistu