20,1

Senaatti-kiinteistöjen vuoden 2019 raportissa valtion tilankäytöstä ja tilakustannuksista valtionhallinnon keskimääräinen toimistotilankäytön tehokkuus oli 20,1 neliötä henkilötyövuotta kohden. Toimistotiloissa tilankäytön tehokkuus on parantunut aiempia vuosia selvästi paremmin (- 9,5 %).

Valtion toimitilastrategiassa asetettu tavoite olemassa olevien toimistotilojen käytön tehokkuudelle on 18 m2/htv ja uudisrakennuksissa 15 m2/htv.

Valtion toimitilastrategian tavoitteena on, että tilat tukevat tuloksellista toimintaa ja ovat kustannustehokkaita. Tilaratkaisuissa varmistetaan tilojen terveellisyys ja turvallisuus sekä valtion kokonaisetu kuin myös yhteiskunta- ja ympäristövastuullisuus. Tavoitteena on tuoda organisaation suorituskykyä parantavat uudet työnteon tavat ja uusi työympäristöajattelu koko valtionhallintoon.

Senaatin ylläpitämät tiedot valtion toimitilojen käytöstä ja kustannuksista löytyvät nyt helposti visualisoituina raportteina Tutkihallintoa.fi-palvelusta.

Tutustu valtion toimitilatietoihin >