28 %

    28 % kunnista ja kuntayhtymistä on testannut Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma raportointikokonaisuuden (KTAS) lähetystä (tilanne 14.11.2019).

    Kuntien ja kuntayhtymien tulee toimittaa vuodesta 2020 alkaen talousarvio- ja suunnitelmatietonsa Valtiokonttorin kuntatietopalveluun. Tämä tehtävä liittyy siihen kokonaisuuteen, että kuntien taloustietojen keräysvastuu siirtyy Valtiokonttorille vuodesta 2021 alkaen. Siihen asti tehtävää hoitaa Tilastokeskus.

    Uudistuksen yhteydessä uudistetaan laajemminkin taloushallinnon tietojen toimittamista, kun prosessia pyritään automatisoimaan mahdollisimman pitkälle. Tavoitteena on, että tiedot kerätään samoin periaattein ja ovat mahdollisimman vertailukelpoisia.

    Kuntatietopalveluun kerätyt tiedot ovat julkisesti nähtävillä tutkihallintoa.fi-palvelusta.