30 %

Valtionhallinnon vastuullisuusraporteista laaditusta yhteenvedosta selviää, että 30 prosenttia raportoineista organisaatioista kertoo vastuullisuusraportillaan vastuullisuuteen liittyvästä ohjelmasta, suunnitelmasta tai strategiasta. Vastuullisuusohjelmaa on kehitetty muun muassa Ilmatieteen laitoksella.

”Vuonna 2022 käynnistimme vastuullisuustoimintamme kehittämiseksi yhteistyöprojektin Aalto-yliopiston kanssa. Tavoitteenamme on luoda Ilmatieteen laitokselle oma vastuullisuusohjelma, kirkastaa tavoitteitamme ja mittareitamme.”

Vuoden 2022 vastuullisuusraporteista toteutetussa yhteenvedossa tarkastellaan yhteensä 56 raporttia. Niistä 52 on ministeriöiden, virastojen ja laitosten laatimia. Valtiokonttorin ohjeen mukaisesti raportoivat myös Kansaneläkelaitos, Metsäkeskus, Senaatti-konserni ja Työterveyslaitos. Tarkastellut raportit julkaistiin viimeistään kesäkuussa 2023.

Vastuullisuusraporteissaan valtionhallinnon organisaatiot ovat tunnistaneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, joiden saavuttamista ne voivat merkittävimmin edistää. Yleisimmin raporteissa tunnistettiin vastuullisen kuluttamisen, ilmastotoimien sekä rauhan, oikeudenmukaisuuden ja hyvän hallinnon tavoitteet. Raporteilla kuvataan myös sitä, miten organisaatio huolehtii toiminnastaan aiheutuvista suorista ekologisista, sosiaalisista ja taloudellisista vaikutuksista ympäristöönsä.

Tutustu yhteenvetoraporttiin