355,4

Kuntien hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen liittyvän viiden suurimman palvelun kustannukset vuonna 2022 nousivat 5,0 % per asukas vuonna 2022 verrattuna vuoteen 2021.

Kuntien hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen liittyvät viisi suurinta erää ovat:

  • Liikunta- ja ulkoilupalvelut,
  • muu varhaiskasvatus,
  • puistot ja viheralueet sekä
  • nuorisopalvelut.

Eniten näistä ovat kasvaneet nuorisopalveluiden kustannukset (8,1%).

Vuoden 2022 keskiarvo on laskettu vain niiden kuntien osalta jotka ovat raportoineet taloustietonsa. Tiedot on poimittu HYTE-raportilta, joka lukee kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöstietoja (KKTPP).

HYTE-raportti >